Lønpolitik

DONG Insurance A/S har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1583 af 13. december 2016 om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber udarbejdet en lønpolitik, der fastlægger principper for vederlæggelse af bestyrelse, direktion og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil.

 

Selskabets lønpolitik kan findes her.