Generalforsamling

På denne side kan du holde dig orienteret om kommende generalforsamlinger i DONG Insurance A/S.

 

 

"DONG Insurance A/S"DONG Insurance A/S

Ekstraordinær generalforsamling 2017

Den 17. juli 2017, kl. 10.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i DONG Insurance A/S, CVR-nr. 28330766, på DONG Energy's adresse, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte.

Dagsordenen var følgende:

  1. Valg af dirigent.

  2. Ændringer i bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes advokat Jeppe Skov Andersen, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.


2. Ændringer i bestyrelsen
Dirigenten oplyste, at Thomas Emig træder ud af selskabets bestyrelse. 

Der forelå forslag om at Jeppe Hoff Nielsen indtræder som ny bestyrelsesnæstformand, hvorefter bestyrelsen er sammensat som følger:

  • Allan Bødskov Andersen, bestyrelsesformand

  • Jeppe Hoff Nielsen, bestyrelsesnæstformand

  • Anders Zoëga Hansen, medlem af bestyrelsen

  • Gert Olander, medlem af bestyrelsen

Aktionæren havde forud for generalforsamlingen besluttet at fravige bestemmelsen i selskabslovens §120 stk.3 om oplysning om opstillede personers ledelseshverv.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer. 

oooOOOooo

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Jeppe Skov Andersen, med substitutionsret, til at anmelde det således vedtagne til registrering hos Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, rettelser eller tilføjelser til det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen heraf.

Generalforsamlingen hævet. "

1.000000000000001